EC Advanced Materials  badania na zlecenie powłoki PVD i CVD polepszanie trwałości i twardości

Zajmujemy się pracami badawczymi nad materiałami oraz ich innowacyjnymi zastosowaniami w przemyśle i technice. W odpowiedzi na konkretne problemy techniczne naszych klientów, opracowujemy nowe miateriały lub modyfikujemy istniejące metodami PVD i CVD. Nasze zainteresowania badawcze skupiają się wokół metali, polimerów, ceramiki oraz materiałów kompozytowych. Szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi nanomateriałów, nanotechnologii oraz materiałów gradientowych. Wykonujemy także badania materiałowe na zlecenie takie jak SEM/TEM, XDS, badania wytrzymałościowe czy też badania tribologiczne. Zajmujemy się doradztwem naszym klientom w zakresie inżynierii materiałowej.Miasto: Kraków
Ulica: Lublańska 34
Kod pocztowy: 31-476
NIP:
Telefon: +48 12 627 77 59

Strona www: http://www.ec-materials.pl


Słowa kluczowe: PVD, CVD, powłoki, trwałość, twardość, badania, XDS, SEM, TEM, inżynieria materiałowa, materiały, nanomateriały, nanotechnologie, materiały gradientowe

Miejsce wpisu w katalogu:
Podkategoria strony: Usługi projektowe, instalacyjne i serwisowe
Kategoria główna katalogu: Przemsył, technika, produkcja

Wpis utworzono: 2014-07-14 10:19:56

Miasto: Kraków