Idź do strony : EMSTG Nadzory Przyrodnicze

EMSTG Nadzory Przyrodnicze

Oferta firmy EMSTG skierowana jest do Inwestorów, firm budowlanych firm inżynieryjnych i obejmuje szeroki zakres zagadnień ochrony środowiska m.in: Przed rozpoczęciem inwestycji: wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych wykonywanie ekspertyzy i opinii przyrodniczych wykonywanie analiz projektów pod kątem ochrony środowiska i ich optymalizacja pod kątem przyrodniczym i budowlanym. Podczas realizacja inwestycji: wykonywanie nadzorów przyrodniczych zarówno od strony inwestora i wykonawcy czynna ochrona środowiska (m.in. odłowy płazów, wyznaczanie i budowa płotków herpetologicznych, wieszanie budek lęgowych, zabezpieczanie siedlisk, zabezpieczanie drzew) monitoringi przyrodnicze prowadzenie dla inwestora systemów zarządzania jakością środowiska Po zakończeniu inwestycji: wykonywanie monitoringów po realizacyjnych monitoring skuteczności wykorzystania przejść dla zwierzątMiasto: Warszawa
Ulica:
Kod pocztowy:
NIP:
Telefon:

Strona www: http://emstg.pl/


Słowa kluczowe: Nadzór Przyrodniczy, Monitoring przyrodniczy, Herpetologia

Miejsce wpisu w katalogu:
Podkategoria strony: Zarządzanie projektami
Kategoria główna katalogu: Firmy i biznes

Wpis utworzono: 2018-10-12 11:56:38

Miasto: Warszawa