Szkolenia dla naukowców doktorantów studentów

EconStatMath Project oferuje szkolenia dla wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych w pracy naukowej i biznesie. Jednodniowe kursy z zakresu praktycznych zastosowań teorii ekonomii, ekonometrii, statystyki i matematyki mają na celu przekazanie wiedzy uniwersalnej, którą można od razu zastosować w realizacji badań i projektów naukowych, a także w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia są więc skierowane zarówno do środowiska akademickiego (naukowców, kierowników projektów rozwojowych, doktorantów), jak i dla studentów i absolwentów starających się o stanowiska w działach analitycznych, doradczych, marketingowych. Ze szkoleń mogą również skorzystać wszystkie osoby, zajmujące się na co dzień prognozowaniem, modelowaniem i badaniami empirycznymi.Miasto: Poznań
Ulica: Konfederacka 11A/2
Kod pocztowy: 60-281
NIP: 783-109-03-92
Telefon: 668438469

Strona www: http://www.esmproject.pl


Słowa kluczowe: szkolenia, kursy, edukacja, nauka, ekonometria, statystyka, matematyka, metody ilościowe, metody jakościowe, naukowcy, doktoranci, studenci

Miejsce wpisu w katalogu:
Podkategoria strony: Kursy
Kategoria główna katalogu: Edukacja i nauka

Wpis utworzono: 2016-10-22 13:41:29

Miasto: Poznań