Idź do strony : Spółki na sprzedaż

Spółki na sprzedaż

Oferujemy do sprzedaży zarejestrowane spółki prawa handlowego: spółki24 Utworzone i zarejestrowane w trybie S24, Spółki z unikalną umową zawartą w formie aktu notarialnego, Spółki założone przed 2017 rokiem z historią działalności, Spółki zagraniczne. Jedynym udziałowcem w każdej z oferowanych do sprzedaży spółek, posiadającym 100% udziałów jest nasza firma. Oferowane do sprzedaży spółki posiadają KRS, NIP, REGON oraz komplet pozostałych dokumentów. Spółki założone w trybie S24, spółki z umową w formie aktu notarialnego oraz spółki zagraniczne nie nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników ani zobowiązań handlowych. Żadna ze spółek nie korzystała z dopłat, pożyczek, kredytów, jak również innego dofinansowania. Każda z oferowanych przez nas spółek, w tym spółki z tzw. historią działalności posiadają pełną dokumentację do wglądu w biurze naszej Firmy w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Żurawiej 43. W ramach zakupu spółki w naszej Firmie, każdy nabywca udziałów otrzymuje kompleksową obsługę prawną związaną z nabyciem udziałów. Obsługa prawna przy każdej transakcji nabycia udziałów obejmuje: organizację zawarcia umowy zbycia udziałów w kancelarii notarialnej (przygotowujemy komplet wymaganej dokumentacji), organizację zgromadzenia wspólników, w ramach którego dokonywana jest zmiana składu zarządu spółki, zgłoszenie zmiany składu wspólników i składu nowego zarządu do sądu rejestrowego (przygotowujemy komplet dokumentów i dokonujemy zgłoszenia do sądu rejestrowego), zgłoszenie zmiany do urzędu skarbowego. Na życzenie nowych wspólników, służymy pomocą we przeprowadzaniu innych zmian w sądzie rejestrowym i urzędach.Miasto: Warszawa
Ulica:
Kod pocztowy:
NIP:
Telefon:

Strona www: http://www.spolki24.com


Słowa kluczowe: spółka sprzedaż warszawa, sprzedam spółkę, gotowe spółki, czyste spółki

Miejsce wpisu w katalogu:
Podkategoria strony: Inwestycje
Kategoria główna katalogu: Finanse, podatki, prawo

Wpis utworzono: 2017-06-01 18:36:54

Miasto: Warszawa