Odgazowanie składowiska odpadów

Firma Wagra oferuje odgazowanie składowiska odpadów, poprzez wykonanie instalacji biogazowej. Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów w projektowaniu oraz wykonywaniu instalacji biogazowych, w tym pochodni do spalania biogazu, stawia nas wśród krajowych liderów z dziedziny biogazu. Każdy wie że odgazowanie składowiska odpadów jest to czysto mechaniczne usuwanie gazów, które powstają w procesach chemicznych do których dochodzi w składowisku. Biogaz pozostający w składowisku nie może uciec z powodu konsystencji materiału uniemożliwiającej migrację biogazów. Wagra oferuje odgazowywanie składowiska odpadów organicznych i komunalnych, gdzie biogaz powstaje w wyniku rozkładu substancji organicznej, a jego pozostawanie w składowisku jest wysoce niebezpieczne z ponieważ może dojść do zjawiska samozapłonu. Oczywiste jest też że gaz stanowi cenny dla nas surowiec energetyczny. Zprojektowanie odpowiedniej instalacji biogazowej pozwoli rozwiązać problem. Inżynierowie z Wagry mają bogate doświadczenie w budowie sieci oraz instalacji gazowych średniego jak i niskiego ciśnienia, wykonujemy także montaż urządzeń do redukcji ciśnień oraz pomiaru przepływu gazu. Ponadto budujemy instalacje do odgazowania wysypisk pozwalające na energetyczne wykorzystanie biogazu oraz instalacje przeznaczone do utylizacji biogazu stosowane w oczyszczalniach ścieków poprzez zastosowanie pochodni biogazowych. W ramach dodatkowych usług oferujemy zaopatrzenie i montaż urządzeń dla biogazowni rolniczych, dostawę oraz montaż odsiarczalników, wykraplaczy i odwadniaczy i pozostałych urządzeń niezbędnych w techonologii odzyskiwania i przetwarzania biogazu.Miasto: Toruń
Ulica: Poznańska 186
Kod pocztowy: 87-100
NIP: 879-025-88-36
Telefon: 056 621 97 84, 602 730 475, 600 461 648

Strona www: http://www.wagra.pl


Słowa kluczowe: Biogaz, odgazowanie składowiska odpadów, pochodnie do spalania biogazu, pochodnia, biogazu, biogazowe, składowiska

Miejsce wpisu w katalogu:
Podkategoria strony: Usługi projektowe, instalacyjne i serwisowe
Kategoria główna katalogu: Przemsył, technika, produkcja

Wpis utworzono: 2012-07-27 11:35:41

Miasto: Toruń