POMIARY, BADANIA, CERTYFIKATY ENERGETYCZNE, POMIARY HAŁASU