SHCRONISKA DLA ZWIERZĄT, OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI, HOTELE DLA ZWIERZĄT