Talent Plus Człowiek najcenniejszym zasobem firmy

Jeżeli Twój system kadrowy nie wspomaga Cię w obsłudze procesów personalnych, nie pozwala na aktywną komunikację z pracownikami, nie bada potrzeb szkoleniowych, nie planuje działań rozwojowych, nie tworzy arkuszy ocen kompetencyjnych, nie rozlicza postawionych celów i zadań, a podczas procesu rekrutacji nie integruje się z portalem pracuj.pl, nie wspomaga Cię w ankietowaniu pracowników oraz nie planuje i nie rozlicza grafików pracy, to czas na Talent Plus. Talent Plus w łatwy sposób zintegruje się z Twoim systemem kadrowym np. z TETĄ, Symfonią, CDN Optima lub z eNovą. Zaczniesz dzielić się informacją z pracownikami za pomocą portalu, dasz narzędzie kierownikom do zarządzania zespołem.Miasto: WROCŁAW
Ulica: ul. Ostrowskiego 9
Kod pocztowy: 53-238
NIP: 8982217371
Telefon: 601740232

Strona www: http://talentplus.pl


Słowa kluczowe: ocena okresowa pracowników, platforma HRM, elektroniczne wnioski urlopowe, zarządzanie kompetencjami, profile stanowiskowe, planowanie harmonogramów pracy, system HR,

Miejsce wpisu w katalogu:
Podkategoria strony: Agencje
Kategoria główna katalogu: Firmy i biznes

Wpis utworzono: 6/19/2017 10:22:14 PM

Miasto: WROCŁAW