WTERYNARZ, WETERYNARZE, DOBRY WETERYNARZ, CENNIK WETERYNAŻA