Spalarnia odpadów w Sosnowcu

Wychodząc naprzeciw wymaganiom samorządów oraz wymogom przepisów naszego kraju i UE w zakresie gospodarki odpadami, zespół przedsiębiorstw samorządowych oraz lokalnych działaczy województwa śląskiego ustaliła decyzję o rozpoczęciu budowy instalacji do termicznej utylizacji odpadów i osadów ściekowych. Celem przedsiębiorstwa, której obecna nazwa to Zakład Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A., jest budowa innowacyjnej instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Miejsce instalacji (ul. Radocha, tuż przy oczyszczalni ścieków) zapewnia bezproblemową dostawę surowca oraz szybki przekaz wytwarzanej energii. Instalacja termiczna będzie spełniać wszystkie wymagane szczegóły związane z ochroną środowiska, a co najważniejsze, będzie produkować energię cieplną, parę wodną oraz w kogeneracji energię elektryczną, dzięki czemu spalarnia nabędzie prawo do ekologicznych certyfikatów. Zastosowana technologia spełnia wymagania zgodne z prawem najlepszej osiągalnej technologii BAT. Instalacja będzie spalała osady ściekowe oraz odpady komunalne. Osady ściekowe będą dostarczane z oczyszczalni ścieków , a odpady komunalne ze zbieranych śmieci, wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz instytucjach publicznych, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Zakłada się również przetwarzanie odpadów mieszanych z opcją segregacji na terenie zakładu, osady ściekowe będą osuszane na miejscu. Spalarnia odpadów będzie produkowała energię cieplną w kogeneracji z energią elektryczną. Nowoczesny zakład będzie spełniać wszystkie normy powiązane z wytwarzaniem zanieczyszczeń. Instalacja zapewni minimalizację oddziaływania na otoczenie, w tym minimalizację powstających odpadów stałych: popiołów i żużli.Miasto: Sosnowiec
Ulica: Radocha 4A
Kod pocztowy: 41-200
NIP:
Telefon:

Strona www: http://zutos.pl


Słowa kluczowe: instalacja termiczna, inwestycje w sosnowcu, recykling, spalarnia odpadów, spalarnia osadów ściekowych, spalarnia w sosnowcu, utylizacja odpadów, zakład gospodarki odpadami

Miejsce wpisu w katalogu:
Podkategoria strony: Energia
Kategoria główna katalogu: Firmy i biznes

Wpis utworzono: 2014-04-02 13:38:36

Miasto: Sosnowiec