Odszkodowanie to świadczenie należace się ofierze na skutek wyrządzonej jej szkody np. straty materialnej bądź uszczerbku na zdrowiu, pochodzące od osoby która jest winna tej szkodzie lub jednostki , która prawnie ponosi odpowiedzialność za ofiarę . Zadaniem odszkodowań jest wynagrodzenie osobie poszkodowanej szkód powstałych w wyniku zdarzenia, które je przysporzyło . O tym, jak wysokie są odszkodowania rozstrzyga wielkość szkody. Wartość odszkodowania powinna być adekwatna do wartości szkody. Są jednak odstępstwa od tej normy , gdy poszkodowany jest współodpowiedzialny za powstałą szkodę albo przyczynił się do zwiększenia powstałej szkody lub gdy przez wzgląd na majątek jednej ze stron lub obu stron należy obniżyć wartość odszkodowania . Oprócz rekompensaty za stratę, odszkodowanie powinno nadrobić też tzn. korzyści utracone czyli takie, które osoba pokrzywdzona miałaby szansę doprowadzić do skutku gdyby nie nastąpiło zajście wywołujące szkodę .

Odszkodowanie Toruń
9,4 10 na podstawie 125 głosów 34