Idź do strony : odwierty geotechniczne

odwierty geotechniczne

Strona poświęcona geotechnice, geologii oraz hydrogeologii. Zawiera opisy techniczne badań wykonywanych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego oraz rozbudowane opisy przepisów prawnych które je regulują. Poruszana jest głównie tematyka budowy domków jednorodzinnych i wykonywanych dla nich opinii geotechnicznych, które sporządza się na podstawie ręcznych wierceń małośrednicowych oraz danych archiwalnych oraz map. Poruszane są także kwestie monitoringu poziomu wód podziemnych, poboru próbek oraz wykonywania studni kopanych.



Miasto: Kraków
Ulica: Miechowska 3
Kod pocztowy: 30-055
NIP:
Telefon: 794144373

Strona www: http://odwierty-geotechniczne.pl/


Słowa kluczowe: odwierty, geotechnika, geologia, hydrogeologia, studnie

Miejsce wpisu w katalogu:
Podkategoria strony: Usługi projektowe, instalacyjne i serwisowe
Kategoria główna katalogu: Przemsył, technika, produkcja

Wpis utworzono: 2018-02-26 18:12:33

Miasto: Kraków